คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป (General English Course) BLC English Bangkok Nonthaburi

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป
(General English Course)

ภาษาอังกฤษสำหรับทุกระดับและเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป BLC ENGLISH Bangkok Nonthaburi.jpg

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง

คอร์สของเราออกแบบมาโดยเฉพาะให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้าน สามารถเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะต่างๆ ที่สำคัญสำหรับเตรียมสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS

ภาพรวม

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปสอนให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจเพื่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน

คอร์สครอบคลุมถึงบทเรียนสำคัญต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทุกด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) รวมถึงไวยากรณ์ที่จำเป็น

  • ขนาดของห้องเรียน: 6-8 คน

  • ระดับการเรียน: ทุกระดับ

  • ใบรับรอง: มี (24 ชม.)

Learn with Native English Speaker BLC En
1615121739124.jpg

เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปที่ไหนดี?

BLC เสนอคอร์สภาษาอังกฤษ
ดีที่สุด ในราคาดีที่สุด!

อาจารย์เจ้าของภาษา BLC ENGLISH Bangkok Nonthaburi.jpg

อาจารย์เจ้าของภาษา

ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพสูงและมากด้วยประสบการณ์ผู้ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียน องค์กรชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ

อาจารย์ของเรา 

  • อาจารย์ทุกคนเป็นครูเจ้าของภาษา Native teacher

  • มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

  • มีประสบการณ์ด้านการสอนกับองค์กรและหน่วยงานชั้นนำ

  • พัฒนาสื่อการสอนและเทคนิคในการสอน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด