คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

(English for kids)

เรียนกลุ่มเล็ก สอนสด 100% กับอาจารย์เจ้าของภาษา

Online Class

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คอร์สของเรียนผ่านบทเรียนสนุกสนาน บุตรหลานของท่านจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาผู้ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์สอนเด็กอายุ 8-14 ปี ด้วยบทเรียนน่าสนใจและกิจกรรมที่หลากหลาย

การสอนเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูดและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนผ่านการสื่อสารและกิจกรรมสนุกสนาน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทุกด้านเพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

3 ทางเลือกการเรียน  

Remote Learning

Learn Small Group Online

Online via Zoom platform

บทเรียนน่าสนใจและสนุกสนาน สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาแสนใจดีผู้มีประสบการณ์ มุ่งเน้นทักษะการพูด การฟังและคำศัพท์ 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว.jpg

Private Online One-on-One

Online via Zoom platform

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้บุตรหลานของคุณอย่างรวดเร็ว อยู่ไหนก็เรียนได้ เลือกเวลาเรียนตามสะดวกกับคอร์สตัวต่อตัวสอนโดยเจ้าของภาษาผู้ได้รับการรับรอง

Private Face-to-face Lessons for Kids

Private Face-to-Face

At our school

เด็กๆ จะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาแสนใจดี สอนผ่านกิจกรรมสนุกสนานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความมั่นใจ

ภาพรวม

บุตรหลานของคุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อที่สนุกสนานและเกมต่างๆ กับอาจารย์เจ้าของภาษา

บทเรียนแต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์ การฝึกออกเสียงควบคู่ไปกับการถามตอบ สื่อการสอนสีสันสดใส สนุกต่อการเรียนและจูงใจให้เด็กๆ พูดภาษาอังกฤษ

Girl Posing
อาจารย์เจ้าของภาษา BLC ENGLISH Bangkok Nonthaburi.jpg

อาจารย์เจ้าของภาษา

ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพสูงและมากด้วยประสบการณ์ผู้ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียน องค์กรชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ

อาจารย์ของเรา 

  • อาจารย์ทุกคนเป็นครูเจ้าของภาษา Native teacher

  • มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

  • มีประสบการณ์ด้านการสอนกับองค์กรและหน่วยงานชั้นนำ

  • พัฒนาสื่อการสอนและเทคนิคในการสอน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด