คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
(English for kids)

บทเรียนสนุกสนานสำหรับเด็กเพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว

Online Class

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

คอร์สของเรียนผ่านบทเรียนสนุกสนาน บุตรหลานของท่านจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาผู้ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์สอนเด็กอายุ 8-14 ปี ด้วยบทเรียนน่าสนใจและกิจกรรมที่หลากหลาย

การสอนเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูดและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนผ่านการสื่อสารและกิจกรรมสนุกสนาน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทุกด้านเพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

ภาพรวม

บุตรหลานของคุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อที่สนุกสนานและเกมต่างๆ กับอาจารย์เจ้าของภาษา

บทเรียนแต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์ การฝึกออกเสียงควบคู่ไปกับการถามตอบ สื่อการสอนสีสันสดใส สนุกต่อการเรียนและจูงใจให้เด็กๆ พูดภาษาอังกฤษ

  • เรียนกลุ่มเล็ก (5-6 คน)

  • ออนไลน์ผ่าน Zoom

Remote Learning
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กออนไลน์.jpg

Just More Fun!

เด็กจะได้เรียนผ่านบทเรียนที่สนุกสนานและเกม อาจารย์เจ้าของภาษาสอนสนุกเป็นกันเอง

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กออนไลน์_อาจารย์เจ้าของภาษา.jpg

อาจารย์เจ้าของภาษา

ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพสูงและมากด้วยประสบการณ์ผู้ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียน องค์กรชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ

อาจารย์ของเรา 

  • อาจารย์ทุกคนเป็นครูเจ้าของภาษา Native teacher

  • มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

  • มีประสบการณ์ด้านการสอนกับองค์กรและหน่วยงานชั้นนำ

  • พัฒนาสื่อการสอนและเทคนิคในการสอน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด