คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ-BLC English-Bangkok-Nonthaburi

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)

เรียนพูดภาษาอังกฤษให้คล่องการันตีสอนโดยเจ้าของภาษา

Smiling Student

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษของเราเหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงระดับสูงที่ต้องการพัฒนาและฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

คอร์สของเราออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นหัวข้อการเรียนและคำศัพท์ที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความมั่นใจในการพูดและสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์จริง

ภาพรวม

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษเน้นเรียนทั้งทักษะการพูดและการฟัง รวมถึงคำศัพท์และไวยากรณ์ที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยบทเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การสอบถามหรือขอร้อง การพูดคุยเรื่องต่างๆ เป็นต้น และเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ทุกบทเรียนจึงออกแบบมาให้เรียนพร้อมการทำกิจกรรมควบคู่ไปเพื่อให้พูดได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ

  • ขนาดของห้องเรียน: 6-8 คน

  • ระดับการเรียน: ทุกระดับ

  • ใบรับรอง: มี (60 ชม.)

Learn with Native English Speaker BLC En
Fun English Courses at BLC English Nonthaburi.jpg

เรียนพูดภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

ที่ BLC คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษ

เก่งไว ได้ผลเร็ว

อาจารย์เจ้าของภาษา BLC ENGLISH Bangkok Nonthaburi.jpg

อาจารย์เจ้าของภาษา

ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาที่มีคุณภาพสูงและมากด้วยประสบการณ์ผู้ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ในการสอนกับนักเรียน องค์กรชั้นนำและหน่วยงานต่างๆ

อาจารย์ของเรา 

  • อาจารย์ทุกคนเป็นครูเจ้าของภาษา Native teacher

  • มีประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

  • มีประสบการณ์ด้านการสอนกับองค์กรและหน่วยงานชั้นนำ

  • พัฒนาสื่อการสอนและเทคนิคในการสอน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด